Resultaten

Backend

Rekenjebeter heeft een uitgebreide resultatenrapportage. Dit biedt inzicht in de sterke en zwakke punten, de veelgemaakte fouten en de ontwikkeling van de spelers in het abonnement. Het geeft tevens een goed beeld van het niveau van spelers op verschillende domeinen ten opzichte van andere spelers in Rekenjebeter.

1. Sectie- of Groepsoverzicht

In de backend kunt u onder Resultaten de resultaten van de spelers bekijken. U kunt de resultaten per Sectie of per Groep bekijken.

De resultaten per sectie toont een overzicht van de resultaten van de spelers met alle bijbehorende referentiegroepen. De resultaten per groep toont de resultaten van de spelers gegroepeerd op basis van hun referentiegroep.

1.a Overzicht: domeinscores

In de backend kunt u onder Resultaten de resultaten van de spelers bekijken. U kunt de resultaten per Sectie of per Groep bekijken.

Op het tabblad Score staat voor de spelers een overzicht van de prestaties per spel. Per speler wordt hier de positie ten opzichte van de vergelijkingsgroep weergegeven. De legenda geeft een indicatie van de vaardigheid van een speler ten opzichte van deze vergelijkingsgroep.

1.b Overzicht: laatst gespeeld

Onder Resultaten wordt met het tabblad Laatst gespeeld weergegeven wanneer spelers voor het laatst hebben gespeeld. Indien een speler helemaal nog niet heeft gespeeld staat er geen getal. De legenda wordt hier gebruikt om aan te geven of spelers onlangs nog hebben gespeeld.

1.c Overzicht: Opgaven gemaakt

Onder Resultaten wordt met het tabblad Opgaven gemaakt per speler weergegeven hoeveel opgaven er per domein gemaakt zijn. Als er nog helemaal geen opgaven gemaakt zijn, dan wordt hier geen getal weergegeven.

Om het aantal opgaven te zien binnen een bepaalde periode, kunt u in de rolmenu’s de gewenste periode selecteren of de begin- en einddatum invoeren.

2. Individueel overzicht

Onder Resultaten kunt u achter de naam van de speler in de kolom Acties klikken op Bekijken. Zo komt u bij het overzicht van individuele resultaten. Via deze pagina heeft u toegang tot een overzicht van Domeinscores, Nachtmerries en Droomopgaven, Ontwikkelingsgrafieken en Individuele gegevens.

2.a Overzicht: Domeinscores

In het individueel overzicht vindt u een tabel met domeinscores. In deze tabel worden de scores en de relatieve scores (score relatief aan de vergelijkingsgroep) weergegeven per domein. Ook wordt er getoond hoeveel dagen geleden er voor het laatst geoefend is en hoeveel opgaven er in totaal beantwoord zijn. De relatieve score is gelijk aan die van de overzichtspagina per sectie en per groep.

Relatieve Score
De relatieve score is een vergelijking van de score van de individuele speler met de vergelijkingsgroep van spelers binnen dezelfde groep in hetzelfde spel. De relatieve scores zijn percentielscores en gaan van 0% tot en met 100%.

Klik hier als u meer wilt weten over de vergelijking met de vergelijkingsgroep.

Absolute Score
De absolute score geeft aan hoe spelers scoren op dit spel vergeleken met alle opgaven die in het spel zitten. De scores lopen van 0 tot en met 10. De score geeft aan hoeveel van de opgaven behorende bij dit spel worden beheerst. Zo betekent een score van 4,6 dat 46% van de opgaven in dit spel worden beheerst en een score van 8,9 dat 89% van de opgaven worden beheerst.

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de score hangen wel af van het aantal opgaven dat een speler heeft gemaakt en hoe lang geleden de speler de opgaven heeft gemaakt. Een lage score hoeft dus niet te betekenen dat een speler slecht scoort binnen dat spel, maar kan ook betekenen dat er gewoon te weinig opgaven zijn gemaakt of dat de speler al lang niet meer heeft gespeeld.

2.b. Overzicht: per Domein

In het individueel overzicht kunt u per domein de resultaten bekijken door erop te klikken.

Nachtmerries en droomopgaven
De nachtmerries en droomopgaven zijn van de laatste 50 opgaven – geordend – de 10 minst goed gemaakte en de 5 best gemaakte opgaven. De minst goed gemaakte opgaven kunnen zowel foute opgaven als langzaam gemaakte opgaven zijn. Als de speler op het vraagteken heeft geklikt dan wordt er een “?” weergegeven bij Antwoord. Als het antwoord niet op tijd gegeven is wordt hier een klokje weergegeven.

Ontwikkelingsgrafieken
In de Ontwikkelingsgrafiek wordt het aantal opgaven en de score per week weergegeven. Op de horizontale as staan de weeknummers, op de linker verticale as de score (van 0 tot 10) en op de rechter verticale as de speelfrequentie (aantal opgaven per week). De hoogte van de staafdiagrammen geven aan hoeveel opgaven er in die week gemaakt zijn. De lijn in de grafiek geeft de score per week voor dit specifieke spel aan. Door met de muis op één van de cirkels te gaan staan wordt de score weergegeven.

Ontwikkelingsgrafiek

2.c. Overzicht: Individuele gegevens

Door achter de naam van de speler op het pijltje (details) te klikken komt u bij het overzicht van de Individuele gegevens. Hier vindt u de gegevens van alle spelers, die u eenvoudig kunt aanpassen door te klikken op Bewerk speler. Het aantal keer dat de speler heeft ingelogd en wanneer er voor het laatst is ingelogd wordt standaard weergegeven naast de naam van de speler.

3. Meer informatie over de vergelijking met de vergelijkingsgroep

De weergegeven kleuren wijzen op de relatieve positie van de speler ten opzichte van alle andere spelers uit dezelfde vergelijkingsgroep. U kunt in een oogopslag zien hoe een speler ervoor staat en of er extra aandacht nodig is. De gemaakte indeling is in de Score Legenda weergegeven.

De betrouwbaarheid van deze vergelijkingsgroep is afhankelijk van het aantal spelers dat zich in dezelfde vergelijkingsgroep bevindt. Is dit aantal hoog, dan is de betrouwbaarheid van de kleurcode groot. De vergelijkingsgroep is dan immers gebaseerd op veel gegevens. Is het aantal spelers in dezelfde vergelijkingsgroep niet zo groot, dan zijn er weinig gegevens en is de vergelijkingsgroep minder betrouwbaar. Ook maakt de samenstelling van een vergelijkingsgroep uit. Het zou het beste zijn als een vergelijkingsgroep een perfecte afspiegeling van de samenleving is. Dit is echter niet altijd zo en daardoor kunnen de percentielscores beïnvloed worden.

Er wordt geen kleurcodering gebruikt als een speler nog niet genoeg opgaven heeft gemaakt om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Ook als er te weinig spelers van een vergelijkingsgroep in onze producten spelen, wordt er geen kleurcodering weergegeven. Het is dan niet mogelijk om een betrouwbare vergelijking te maken.

Misschien ook interessant: