Aan de slag met Reken je beter

Hoe werkt Rekenjebeter

Wat is Rekenjebeter?

 • Rekenjebeter is een oefenprogramma waarmee je jezelf goed kunt voorbereiden op de Toets Verpleegkundig Rekenen of om je rekenvaardigheden op peil te brengen en te houden.
 • Rekenjebeter bestaat uit zeven spellen: Gassen, Infusie, Transfusie, Vaste medicatie, Vloeibare medicatie, Vochtbalans en een Mixspel. Dit zijn tevens de domeinen waarover vragen gesteld worden in de Toets Verpleegkundig Rekenen. In elk spel staan voldoende rekenopgaven om veel te oefenen.
 • Rekenjebeter is, net als de Toets Verpleegkundig Rekenen, adaptief. Dat betekent dat je telkens opgaven krijgt die qua moeilijkheid optimaal bij je passen. Dat betekent ook dat je in principe bijna nooit alle opgaven foutloos kunt maken.
 • De inhoud van de opgaven is gebaseerd op het Farmacotherapeutisch Kompas. Het is mogelijk dat doseringen afwijken van de dagelijkse praktijk. Bereken daarom de uitkomst op grond van de gegevens in de opgave, niet vanuit een eventuele eigen situatie.
 • Ga bij infusie uit van 20 druppels per ml, tenzij dit in de opgave anders is aangegeven.
 • Bij het delen van tabletten wordt geen rekening gehouden met richtlijnen voor het bewaren of weggooien van gedeelde tabletten

De knoppen

De knoppen spreken veelal voor zich. Voor de zekerheid toch een uitleg.

 • Als je inlogt kom je op de startpagina terecht, waar alle spellen getoond worden. Een aantal belangrijke zaken bij de spellen:
  • Bij elk spel kun je op de knop ‘spelen’ klikken, waarmee je het spel opstart. Bij elk spel zie je een getal. Dit is je percentage correct beantwoorde opgaven. Deze score loopt van 0-100% waarbij 100% betekent dat je alle opgaven die je in de afgelopen twee maanden hebt gemaakt, correct hebt opgelost.
 • Op de startpagina kun je in de balk links op een aantal knoppen klikken:
  • Huisje: deze knop leidt naar de startpagina met het overzicht van alle spellen.
  • Grafiekje: deze knop leidt naar je resultatenpagina. Hier zie je wat algemene gegevens voor alle spellen (bijvoorbeeld hoeveel opgaven je hebt gemaakt) en als je op een spel klikt ook welke opgaven je het best en het slechtst hebt gemaakt.
  • Uitlegpagina: deze knop leidt naar de uitlegpagina die je nu hebt bereikt.
  • Exitknop: op deze knop kun je klikken om uit te loggen.
 • Wanneer je een spel speelt, zijn er ook een aantal belangrijke zaken:
  • Allereerst zie je de vraag met de antwoordmogelijkheden. Klik op het juiste antwoord.
  • Na het beantwoorden van een vraag krijg je een uitleg over de opgave.
  • Aan de rechterzijde zie je een pijltje. Dit is een knop waarmee je naar de volgende vraag kunt.
  • In de balk links zie je een rijtje met pillen, die verdwijnen met het voortschrijden van de tijd. Deze pillen geven aan hoeveel tijd je nog hebt om de vraag te beantwoorden. Als je een vraag goed beantwoordt, krijg je de overgebleven pillen er als punten bij. Als je een vraag fout beantwoordt, gaan de overgebleven pillen van je punten af.
  • Linksboven zie je een balkje dat zich langzaam vult. Hier zie je hoeveel opgaven je nog moet om deze sessie te voltooien. Als je een sessie hebt afgerond, krijg je extra punten als beloning. Na elke vraag worden je resultaten opgeslagen, dus het is niet nodig om een sessie helemaal af te ronden.
  • Als je een vraag echt niet weet, kun je op ? klikken. Je krijgt dan het juiste antwoord.
  • Als je een fout in een opgave ziet, dan kun je op ! klikken om commentaar op de opgave te leveren.
  • X brengt je terug naar de startpagina.

Wij wensen je veel gebruikplezier!

Team Rekenjebeter

Rekenjebeter is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Prowise (voormalig Oefenweb) en Cito.

logo cito

Misschien ook interessant: