Eerste keer gebruiken

Start

Deze instructie is bedoeld voor beheerders die Rekenjebeter willen klaarmaken voor gebruik. Dit kunt u doen door de stappen 1 t/m 7 te doorlopen.

Instructie specifiek voor Docenten

Bent u een docent? Dan heeft u alleen toegang tot onderstaande functionaliteiten.

1. Docenten invoeren

Deze stap voert u uit als u niet zelf, maar een ander persoon verantwoordelijk is voor de groep verpleegkundigen. Dit kan bijvoorbeeld een afdelingshoofd zijn.
Wanneer u zelf de spelers invoert en de gegevens in wilt zien hoeft u deze stap niet te doorlopen.

 • Om een docent in te voeren gaat u in het menu naar BeheerNieuwe docent.
 • Vul alle gegevens in, behalve het veld secties*.
 • U dient tevens een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen**.
 • Klik op OK.
 • De docent krijgt een mail waarin zijn of haar inloggegevens worden vermeld. In de mail staat tevens een link naar de inlogpagina.
 • Herhaal de voorgaande stappen voor het invoeren van de volgende docenten. De hoeveelheid docenten die u invoert zijn niet van invloed op de licenties van uw abonnement. De licenties gelden alleen voor spelers.

*Indien u al secties heeft aangemaakt, dan kunt u de docent nu ook al toewijzen aan de juiste sectie in het veld secties. Wij raden echter aan eerst alle docenten in te voeren, voordat de secties worden aangemaakt.

**Vanwege de privacygevoelige informatie adviseren wij u om hier niet een te voor de hand liggend wachtwoord te kiezen, zoals de voornaam, maar een combinatie van letters en cijfers. Docenten kunnen hun gebruikersnaam en wachtwoord later nog zelf wijzigen.

2. Secties aanmaken en docenten koppelen

 • De tweede stap is het aanmaken van de secties. Ga hiervoor in het menu naar BeheerSecties.
 • Klik linksonder in het scherm op de link Nieuwe Sectie.
 • Er verschijnt nu het onderstaande scherm Voeg Sectie toe.
 • In het venster achter Naam kunt u de sectie een korte naam* geven, waarvan u, en uw collega’s begrijpen welke sectie daarmee wordt bedoeld (bv. een afdeling)
 • In het onderste veld Docenten kunt u de bijbehorende docenten toewijzen aan de sectie. Een docent kan worden toegewezen door deze aan te klikken. Wilt u meerdere docenten selecteren, houdt u dan de CTRL-toets ingedrukt terwijl u de docenten individueel aanklikt. De docenten zijn nu toegewezen aan de sectie. Indien docenten nog niet zijn ingevoerd dan kunt u in deze handleiding bij ‘stap 1: Docenten invoeren lezen hoe u dit kunt doen.
 • Klik op OK.
 • Herhaal de voorgaande stappen voor het invoeren van de volgende secties.

3. Spelers invoeren

Spelers kunnen individueel worden ingevoerd of met meerdere spelers tegelijk per sectie (alleen mogelijk voor beheerders). Tijdens dit proces kunnen de spelers worden toegewezen aan hun secties.

3.a Meerdere spelers tegelijk per sectie invoeren

 • Klik in het menu op Beheer – Nieuwe spelers.
 • De spelers worden standaard gekoppeld aan Rekenjebeter. Wanneer u het product niet selecteert, is het voor de spelers niet mogelijk om in te loggen en tellen ze niet mee voor het aantal actieve licenties dat u in gebruik heeft.
 • Door achter Sectie op het blauwe pijltje te klikken, kunt u de juiste sectie selecteren voor de spelers. Wanneer u meerdere spelers tegelijk toevoegd van verschillende secties kunt u dit veld leeg laten en de secties later aan de speler toevoegen.  Als alle spelers  aan dezelfde sectie gekoppeld kunnen worden kunt u dat hier direct invoeren.
 • Door een Groep te selecteren plaatst u al de spelers in één bepaalde referentiegroep. Wanneer spelers uit dezelfde sectie in meerdere referentiegroepen zitten, dan kunt u dit veld leeg laten en de vergelijkingsgroep handmatig in onderstaande kolom invoeren per speler.
 • Kies bij Naam Notatie of u de voor- en achternamen van de spelers in aparte kolommen wilt invoeren of als volledige naam, waarbij de voor- en achternaam gescheiden zijn door een spatie. Kiest u ervoor om de voor- en achternaam gekoppeld in te voeren, dan krijgt u een kolom Volledige naam onderaan het scherm.
 • Geef vervolgens bij E-mailadres aan dat u deze van de spelers wilt toevoegen. Hiermee is het mogelijk voor de spelers om een eigen wachtwoord aan te maken.
 • Via het menu Geslacht Notatie kunt u kiezen of u het geslacht van de spelers wilt invoeren met:
  m of v (Man/Vrouw) of met: j of m (Jongen/Meisje)
 • Ten slotte kunt u met Geboortedatum Notatie kiezen uit verschillende manieren om de geboortedatum te noteren.

Gegevens

 • U kunt nu de juiste gegevens uit een “spreadsheet” (bijv. Excel) kopiëren naar de juiste kolom. Doe dit voor iedere kolom apart. Elke kolom dient ingevuld te worden en hoort een gelijk aantal rijen te hebben.

Let op: Alle gegevens van een speler dienen op dezelfde regel te staan. Gegevens op een volgende regel worden door het systeem ingelezen als aparte spelers. Verwijder dus altijd eventueel mee gekopieerde lege regels onderaan de kolom. Dit kunt u verwijderen door na het plakken van de gegevens nog één keer op backspace te klikken.

 • Klik op OK als alle gegevens in alle kolommen zijn ingevoerd.
 • Herhaal de voorgaande stappen voor het invoeren van de volgende set spelers per sectie en/of vergelijkingsgroep.

3.b. Een individuele speler invoeren

 Klik in het menu op Beheer – Nieuwe speler.
 • De speler worden standaard gekoppeld aan Rekenjebeter. Wanneer u het product niet selecteert, is het voor de speler niet mogelijk om in te loggen en telt hij of zij niet mee voor het aantal actieve licenties dat u in gebruik heeft.
 • Kies via Sectie in welke sectie de speler moet komen. U kunt dit veld ook leeg laten en de ingevoerde speler later aan een sectie toewijzen.
 • Klik achter Groep op het blauwe pijltje en selecteer de vergelijkingsgroep waar de speler in zit.
 • Geef in het menu Geslacht het juiste geslacht van de speler aan.
 • Vul de Voornaam in.
 • Vul de Achternaam in.

Let op: Gebruik geen leestekens, dat geeft problemen met inloggen.

 • Bijvoorbeeld: Vul Leon i.p.v. Léon.
 • Bijvoorbeeld: Vul d Amie i.p.v. d’Amie.
 • Vul achter Geboortedatum de juiste geboortedatum in van de speler .
 • Vul  het E-mailadres van de speler in. Dit is niet vereist, maar u moet dan zelf de gebruikersnaam en wachtwoord doorgeven aan de speler.
 • Klik op OK nadat alles is ingevuld.
 • Herhaal de voorgaande stappen voor het invoeren van de volgende individuele speler .

4. Spelers koppelen aan het product

Spelers kunnen pas spelen in Rekenjebeter als ze zijn gekoppeld aan het product. Dit koppelen aan een product kan al gedaan worden bij het invoeren van de spelers (stap 3 van deze handleiding). Wanneer dit nog niet is gebeurd, dan kunt u dit ook apart doen onder Product toewijzing.

Wanneer u een speler toegang geeft tot Rekenjebeter, verbruikt u één licentie.

Vanaf het moment dat spelers gekoppeld zijn aan het product en aan een sectie kunnen ze inloggen met hun eigen inloggegevens. Deze inloggegevens zijn automatisch gegenereerd en kunt u terugvinden in het menu onder Beheer – Spelerwachtwoorden.

 • Voor het koppelen van spelers met het product gaat u in het menu naar Beheer – Product Toewijzing.
 • Allereerst kunt u achter Sectie een sectie selecteren. Vervolgens verschijnen alle spelers uit de betreffende sectie.
 • Achter de namen van de spelers ziet u Rekenjebeter staan.
 • Vink het vakje voor de naam van het product aan om alle spelers binnen de sectie toegang te geven tot een product.
 • Vink achter de naam van elke speler het product aan als u een individuele speler toegang wilt geven.

5. Spelers koppelen aan de sectie

Dit koppelen aan een sectie kan al gedaan worden bij het invoeren van de spelers (stap 3 van deze handleiding). Wanneer dit nog niet is gebeurd, dan kunt u dit ook apart doen onder Spelers Toewijzen. Wanneer spelers zijn gekoppeld aan een sectie en een product, kunnen ze gebruik maken van Rekenjebeter en inloggen met hun eigen inloggegevens.

 • Klik in het menu op Beheer en kies voor Spelers Toewijzen.
 • Kies achter Sectie aan welke sectie u spelers wilt toewijzen.
 • Daaronder ziet u twee velden. Het venster Spelers niet in een sectie en het venster Spelers in de sectie .
 • Klik in het veld Spelers niet in een sectie op de spelers die aan de sectie moeten worden toegewezen. Door nu op de knop In de sectie te klikken wijst u de speler aan de sectie toe.
 • Heeft u een speler aan de verkeerde sectie toegewezen, doe dan het volgende: klik in het venster Spelers in de sectie op de speler die verkeerd staat, hiermee selecteert u de speler . Door nu op de knop Uit de sectie te klikken verwijdert u de toewijzing en staat de speler weer in het venster Spelers niet in een sectie .
 • Als u alle spelers toegewezen heeft aan een sectie , klikt u op OK rechts van de invulvelden.

Tip 1: Als u de CTRL-toets ingedrukt houdt terwijl u spelers aanklikt, kunt u meerdere spelers tegelijkertijd selecteren. Als u vervolgens de CTRL-toets loslaat en klikt op In de sectie , wijst u meerdere spelers tegelijkertijd aan een sectie toe.

Tip 2: Als u de SHIFT-toets ingedrukt houdt, en een speler en vervolgens nog een speler verderop in de lijst aanklikt, selecteert u ook alle spelers die ertussenin staan. Als u vervolgens de SHIFT-toets loslaat en klikt op In de sectie, wijst u al deze spelers tegelijkertijd aan een sectie toe.

6. Docenten koppelen aan de sectie

Bij het invoeren van docenten kunt u ze direct toewijzen aan een sectie . U kunt dit ook later doen in het venster Docenten Toewijzen. De onderstaande acties kunt u herhalen als u docenten aan meerdere secties wilt toewijzen.

 • Klik in het menu op Beheer en kies voor Docenten Toewijzen.
 • Kies achter Sectie aan welke sectie de docent moet worden toegewezen.
 • Daaronder ziet u twee velden. Het veld Docenten niet in een sectie en het venster Docenten in de sectie .
 • Klik in het veld Docenten niet in een sectie de docent die bij deze sectie hoort. Doe dit door op de juiste naam te gaan staan en erop te klikken. Door nu op de knop In de sectie te klikken koppelt u de docent aan de sectie.
 • Heeft u een verkeerde docent toegewezen, doe dan het volgende: Klik in het veld Docenten in de sectie op de docent die verkeerd staat. Door vervolgens op de knop Uit de sectie te klikken verwijdert u de toewijzing. Als u alle secties een docent heeft gegeven, klikt u op OK rechts van de invulvelden

Tip: Als u de CTRL-toets ingedrukt houdt terwijl u docenten aanklikt, kunt u meerdere docenten tegelijkertijd selecteren. Als u vervolgens de CTRL-toets loslaat en klikt op In de sectie of Uit de sectie om de docent aan een sectie toe te wijzen of de toewijzing te verwijderen.

7. Gegevens controleren

De laatste stap is het controleren van de ingevoerde gegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of u niemand bent vergeten, of dat er een speler aan een verkeerde sectie of product is toegewezen. Spelers of docenten die aan verkeerde secties zijn toegewezen kunnen via dit scherm aan de juiste secties worden toegewezen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u vergeten bent een sectie toe te wijzen aan een docent.

 • Klik in het menu op Beheer en kies voor Secties.
 • Op het scherm dat verschijnt ziet u een overzicht van alle secties die u heeft ingevoerd.
 • Achter iedere sectie kunt u klikken op Bekijken.
 • U krijgt dan een overzicht van de docent(en) en spelers die de gekozen sectie zijn toegewezen.
 • Via de knoppen Docenten Toewijzen en Spelers Toewijzen kunt u vervolgens nog eventueel docenten of spelers toevoegen die al zijn ingevoerd maar nog niet aan de juiste sectie zijn toegewezen.

8. Spelers deactiveren

Het deactiveren van spelers is enkel nodig wanneer ze niet meer betrokken zijn bij uw organisatie. In alle andere gevallen kunt u spelers in ons systeem laten staan. Wilt u dat ze geen licentie meer gebruiken en dus geen gebruik meer kunnen maken van Rekenjebeter?

 • Ontkoppel dan de spelers van Rekenjebeter onder Beheer – Product Toewijzing door de vinkjes weg te klikken.

 

Enkele Gebruikers Deactiveren

Ga hiervoor naar Beheer – Gebruikers.

 • Vink de gebruiker aan die u wilt verwijderen.
 • Klik vervolgens op Deactiveren.

Meerdere Gebruikers Deactiveren

Ga hiervoor naar BeheerDeactiveren.

Kies achter Rol welke soort gebruikers u wilt deactiveren.

 • Vervolgens klikt u in het Gebruikersvenster de namen van de gebruikers aan die u wilt deactiveren. Klik vervolgens op Deactiveren.

Tip 1: Als u de CTRL-toets (voor apple-gebruikers de CMD-toets) ingedrukt houdt terwijl u gebruikers aanklikt kunt u meerdere gebruikers tegelijkertijd selecteren.

Tip 2: Als u de SHIFT-toets ingedrukt houdt en een gebruiker en vervolgens nog een gebruiker verderop in de lijst aanklikt, selecteert u ook alle gebruikers die ertussenin staan.

9. Resultatenrapportage

Rekenjebeter heeft een uitgebreide resultatenrapportage. Deze rapportage kan gebruikt kan worden als handvat voor instructie. Het biedt inzicht in sterke en zwakke punten, veelgemaakte fouten en de ontwikkeling van spelers. Het geeft tevens een goed beeld van het niveau van spelers op verschillende domeinen ten opzichte van andere spelers.

De resultaten bekijkt u in het resultatenoverzicht. U kunt hier de scores bekijken, maar u kunt ook zien wanneer de spelers voor het laatst hebben gespeeld en hoeveel opgaven er zijn gemaakt.
Ten slotte kunt u een individueel overzicht voor een speler inzien. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de domeinscores, veelgemaakte fouten, ontwikkelingsgrafieken en individuele gegevens van de speler.

Wilt u meer informatie over het gebruik van de backend en resultaten rapportage? Bekijk dan de instructie resultaten van spelers.

Misschien ook interessant: